SMART CITY

Smart City – wykonanie analizy urbanistycznej oraz projektu koncepcyjnego wraz ze studium możliwości dla stworzenia przestrzeni „Smart City” jako nowej dzielnicy na obszarze wielkości 26,8ha.

 

Koncepcja przewiduje:

  • Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 151.000m2,
  • Zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 324.870m2,
  • Zabudowę mieszkaniowo-usługową – 491.485m2,
  • Zabudowę usługową – 192 928m2.

SMART CITY 9
SMART CITY 8
SMART CITY 7
SMART CITY 6
SMART CITY 5
SMART CITY 4
SMART CITY 3
SMART CITY 1
SMART CITY 2