Projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych

Projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych to stały element praktycznie wszystkich planów budynków użytkowych. Te pierwsze odnoszą się do całej sieci rur i innych połączeń rozmieszczonych w środku oraz na zewnątrz budynku, których zadaniem jest transport ciepłej i zimnej wody, ścieków, a także powietrza czy gazu. Projektowanie instalacji elektrycznych uzależnione jest natomiast od warunków technicznych wykonania przyłącza do sieci energetycznej. Powstała na ich podstawie dokumentacja uwzględnia rozmieszczenie oświetlenia oraz gniazdek i okablowania elektrycznego w budynku. Stanowi uzupełnienie zarówno projektów przemysłowych, jak i mieszkalnych czy biurowych i w każdym z tych przypadków jest elementem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Rodzaje instalacji sanitarnych

Wyróżnia się trzy rodzaje instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i gazową. Pierwsza z nich ma za zadanie dostarczać i rozprowadzać ciepło wewnątrz budynku, za pomocą systemów ogrzewania grzejnikowego, podłogowego lub ściennego.

Instalacja wodno-kanalizacyjna odpowiada natomiast za właściwy transport wody i ścieków. Przy jej projektowaniu należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na wodę w poszczególnych pomieszczeniach, np. w kuchni czy w łazience. Każdy ze sprzętów domowych, w zależności od poboru i zużycia wody, będzie wymagał zainstalowania rur doprowadzających o odpowiedniej średnicy. W konsekwencji rury zbiorcze i ściekowe muszą mieć odpowiednią przepustowość, aby mogły zapewnić sprawny obieg wody w budynku.

Instalacja gazowa jest coraz częściej wybieraną metodą ogrzewania domu. W zależności od wyboru postaci dostarczanego gazu – LPG lub gaz ziemny, zależy rodzaj instalacji gazowej. W pierwszym wypadku korzystamy z własnego zbiornika na gaz, który ze względów bezpieczeństwa musi być umieszczony na zewnątrz budynku. W drugim natomiast instalacja gazowa jest możliwa tylko wtedy, gdy mamy możliwość podpięcia się do sieci instalacji gazowej np. miejskiej.

 

Korzyści z przygotowania dobrego projektu instalacji elektrycznej

Przygotowanie dobrego projektu instalacji elektrycznej ułatwi i przyspieszy proces budowy oraz pomoże uniknąć niepotrzebnych i kosztownych błędów. Dzięki niemu elektrycy będą wiedzieli, w których miejscach poprowadzić przewody elektryczne oraz jakiej długości i średnicy kabli użyć. Ich właściwe rozmieszczenie, uwzględniające położenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zapobiegnie niebezpieczeństwu porażenia prądem podczas jej awarii. Ponadto pozwoli uniknąć problemów związanych z niewłaściwym rozmieszczeniem gniazdek czy niedostosowaniem natężenia prądu do zapotrzebowania urządzeń, które może skutkować przeciążeniem i zwarciem instalacji elektrycznej.

Niewłaściwe zaprojektowanie instalacji elektrycznej wymaga często wykonania ponownego remontu wraz z kuciem podłóg lub ścian, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Aby uniknąć takich sytuacji, warto zatrudnić profesjonalne biuro projektowe, takie jak nasze – DESKA Project. Zajmujemy się przygotowywaniem tego typu projektów do obiektów wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i usługowych, a także centrów logistycznych.

 

Efektywne rozwiązania w zakresie projektowania instalacji

Nasze projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych tworzymy na podstawie szczegółowej analizy potrzeb Klienta i jego biznesu, a także wymagań określonych przez obowiązujące normy i przepisy. W czasie prac uwzględniamy optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Mamy doświadczenie w projektowaniu ekologicznych instalacji wykorzystujących zielone źródła energii, chłodzenie pasywne i inne technologie redukujące negatywny wpływ Twojej działalności na środowisko naturalne.