Projekt budowlany – Katowice

Projekty budowlane i wykonawcze są nieodłącznym elementem każdej budowy. Pierwszy z nich jest ogólnym planem wizualizującym budynek wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji oraz informacją o wyposażeniu technicznym. Służy on do uzyskania zgód administracyjnych, czyli decyzji o pozwoleniu na budowę. Drugi natomiast jest jego szczegółowym rozwinięciem, czyli drobiazgowo przedstawia i uściśla rozwiązania zastosowane w projekcie budowlanym. Jest szczegółową instrukcją, jak zbudować dany obiekt. Nasze biuro mieści się w Katowicach, jednak zlecenia realizujemy na terenie całego kraju i za granicą.

 

Projekty budowlane o różnym przeznaczeniu

W naszym biurze projektowym przygotowujemy projekty budowlane o różnym przeznaczeniu: przemysłowym, handlowym, usługowym i mieszkaniowym. Projekty wykonawcze przygotowujemy natomiast dla wszystkich branż budowlanych: architektury, konstrukcji, instalacji oraz sieci sanitarnych i elektrycznych, a także dróg i placów.

Plan różnego rodzaju obiektów wymaga odpowiedniego podejścia. Tworząc projekty budynków przemysłowych, bierzemy pod uwagę inne aspekty niż np. w przypadku obiektów mieszkaniowych. W każdym przypadku uwzględniamy obowiązujące wymogi prawne i normy bezpieczeństwa.

 

Elementy projektu budowlanego

Projekt budowlany, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dzieli się na trzy części: na projekt architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu i techniczny. Dwa pierwsze elementy stanowią podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ostatni z nich, czyli projekt techniczny musi zostać wykonany przed rozpoczęciem robót budowlanych, ale w przeciwieństwie do pozostałych nie jest dołączany do wspomnianego wniosku.

 

Po co tworzymy projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy, zwany także technicznym, jest dla kierownika budowy podstawą organizacji i kontroli postępu prac. Dla inwestorów zaś pełni funkcję dokumentu służącego do sprawdzania zgodności projektu z jego realizacją, a także do odbioru ukończonej inwestycji i kontroli jakości. Zawarte w nim rysunki i ich opisy, m.in.: technik wykonania poszczególnych części obiektu oraz rodzaju i ilości potrzebnych materiałów budowlanych, pozwalają zapobiec ich marnotrawstwu generującemu zbędne koszty. Dzięki opisowym wyjaśnieniom dotyczącym m.in. sposobu połączenia poszczególnych konstrukcji i ich ułożenia zmniejsza się ryzyko popełnienia błędu, a tym samym znacząco wzrasta bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu oraz estetyka jego wykończenia.

Realizację profesjonalnych projektów budowlanych rozpoczynamy natychmiast po ustaleniu z Klientem wszystkich dotyczących zlecenia szczegółów. Działamy dynamicznie i efektywnie, dzięki czemu możesz bez przeszkód rozwijać swoją działalność! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i podjęcia współpracy.