Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze są nieodłącznym elementem, każdej budowy. Pierwszy z nich jest ogólnym planem wizualizującym budynek wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji wraz z informacją o wyposażeniu technicznym. Służy on do uzyskania zgód administracyjnych, czyli Decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Drugi natomiast jest jego szczegółowym rozwinięciem, czyli drobiazgowo przedstawia i uściśla rozwiązania zastosowane w projekcie budowlanym. Jest szczegółową instrukcją, jak zbudować dany obiekt.

W naszym biurze projektowym przygotowujemy projekty budowlane o różnym przeznaczeniu: przemysłowym, handlowym, usługowym i mieszkaniowym. Projekty wykonawcze przygotowujemy natomiast dla wszystkich branż budowlanych: architektury, konstrukcji, instalacji oraz sieci sanitarnych i elektrycznych oraz dróg i placów.

 

Elementy projektu budowlanego

Projekt budowlany, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dzieli się na trzy części: na projekt architektoniczno-budowlany, zagospodarowania terenu i techniczny. Dwa pierwsze elementy stanowią podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ostatni z nich, czyli projekt techniczny musi zostać wykonany przed rozpoczęciem robót budowlanych, ale w przeciwieństwie do pozostałych, nie jest dołączany do wspomnianego wniosku.

 

Po co tworzymy projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy, zwany także technicznym, jest dla kierownika budowy podstawą organizacji i kontroli postępu prac. Dla inwestorów zaś pełni funkcję dokumentu służącego do sprawdzania zgodności projektu z jego realizacją, a także do odbioru ukończonej inwestycji i kontroli jakości. Zawarte w nim rysunki i ich opisy, m.in.: technik wykonania poszczególnych części obiektu oraz rodzaju i ilości potrzebnych materiałów budowlanych, pozwalają zapobiec ich marnotrawstwu generującemu zbędne koszty. Dzięki opisowym wyjaśnieniom dotyczącym m.in. sposobu połączenia poszczególnych konstrukcji i ich ułożenia zmniejsza się ryzyko popełnienia błędu, a tym samym znacząco wpływa na bezpieczeństwo użytkowania danego obiektu oraz jego estetyczne wykończenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i do współpracy.