Kompleksowe usługi budowlane i projektowe

W DESKA Project świadczymy kompleksowe usługi budowlane i projektowe zarówno dla osób prywatnych, jak i Klientów biznesowych. Wykonujemy projekty wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Zajmujemy się także analizami środowiskowymi oraz organizacją przetargów dla wykonawców. Ponadto przeprowadzamy ekspertyzy budowlane i wydajemy operaty wodnoprawne. Sprawy szczególnie skomplikowane weryfikujemy na bieżąco z naszym działem prawnym.

Projekty i usługi, które oferujemy w naszym biurze:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty układów funkcjonalno-przestrzennych,
 • projekty budowlane
 • projekty architektoniczno-budowlane,
 • projekty techniczne,
 • projekty wykonawcze,
 • projekty warsztatowe,
 • projekty wnętrz,
 • analizy działki pod kątem możliwości zabudowy,
 • opracowania środowiskowe,
 • operaty wodnoprawne,
 • analizy energetyczne i analizy kosztów utrzymania budynków,
 • badania geotechniczne i sejsmiczne gruntów, analizy skażenia,
 • realizacja projektów wszystkich branż,
 • nadzory budowlane,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • opinie techniczne,
 • przedmiary i kosztorysy,
 • programy naprawcze,
 • inwentaryzacje,
 • organizacja przetargów na Generalnego Wykonawcę,
 • projektowanie i wykonawstwo w formule "zaprojektuj i buduj". 

 

 

Oferta

 

Operaty wodnoprawne

Operat wodonoprawny jest jednym z dokumentów, które należy złożyć, aby uzyskać pozwolenie na korzystanie z infrastruktury wód naturalnych przy budowie nowego budynku. Należy w nim uzasadnić potrzebę, dlaczego chcemy np. skorzystać z wód podziemnych lub odprowadzić wodę deszczową do cieku naturalnego (rowu). Wykonujemy operaty pozwalające na:

 • pobieranie wody,
 • odprowadzanie wody do rzek, potoków czy rowów,
 • przebudowę cieków naturalnych kolidujących z inwestycjami budowlanymi,
 • zabudowę otwartych rowów,
 • wpuszczanie ścieków do wód, ziemi i maszyn kanalizacyjnych,
 • wykorzystanie ścieków w rolnictwie,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 • budowę zbiorników retencyjnych rozsączających.

 

Elementy operatu wodnoprawnego

Prawo wodne wyraźnie określa składowe operatu wodnoprawnego. Składa się on z dwóch części – opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera podstawowe dane takie jak data, nazwa zleceniodawcy czy kto ubiega się o pozwolenie. Pozostałe kwestie dotyczą zaś:

 • stopnia ingerencji na wody podziemne i powierzchniowe,
 • form ochrony przyrody występujących na terenie inwestycji,
 • sposobów postępowania na wypadek awarii, wstrzymania i rozruchu działalności.

W części graficznej nanosimy natomiast dane o przewidywanej lokalizacji inwestycji, jej zagospodarowaniu oraz przekrojach poprzecznych i podłużnych urządzeń wodnych. Podawane informacje muszą być opisane w sposób dość precyzyjny i wyczerpujący, by wniosek został zaakceptowany. Aby uniknąć błędów w jego przygotowaniu warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, takiej jak DESKA Project i zlecić nam przygotowanie planu wodnoprawnego planowanej inwestycji.

 

Usługi nadzoru budowlanego i inwestorskiego

Nadzory budowlane polegają na prowadzeniu kontroli nad robotami budowlanymi. Jest to bardzo ważny element procesu realizacji projektu, bowiem przy bardziej skomplikowanych obiektach taki nadzór wymagany jest przepisami. W ramach usługi nadzoru inwestorskiego przejmujemy od inwestorów rolę kontrolną nad procesem budowy, zarówno w ujęciu protokolarnym, jak i w zakresie koordynowania przebiegu prac. Do naszych zadań należy też prowadzenie dokumentacji bieżącej i powykonawczej, a także zabezpieczanie placu budowy. Dzięki wsparciu nadzorcy realizacja inwestycji odbywa się nie tylko zgodnie z projektem budowlanym, ale i w myśl obowiązujących regulacji prawnych.

Oferta DESKA Projekt obejmuje także usługi nadzoru inwestorskiego, w ramach których działamy jako reprezentanci inwestorów i kontrolujemy przebieg wykonywanych prac na placach budowy. Pilnujemy, by były one przeprowadzane starannie i zgodnie z wykorzystaniem wysokojakościowych materiałów. W tym celu uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych instalacji i budynków, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad sprawdzamy ich usunięcie. Dodatkowo zajmujemy się także kontrolą rozliczeń.

Wykonujemy również ekspertyzy budowlane całości lub części budynków, które pozwalają na wyeliminowanie wad projektowych, niezgodności z projektem oraz stwierdzenie usterek i niedoróbek. Wady te mogących wpływać m.in. na cenę sprzedaży obiektu czy uprawnienia z tytułu rękojmi podczas zakupu nieruchomości.

Prowadzimy nadzór budowlany i inwestorski na terenie Katowic i okolicznych miejscowości. W celu skorzystania z naszych usług bądź w przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.