DESKA Project świadczy kompleksowe usługi budowlane. Głównym obszarem naszej działalności jest projektowanie – wykonujemy projekty wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zajmujemy się również analizami środowiskowymi oraz organizacją przetargów dla wykonawców. Ponadto przeprowadzamy też ekspertyzy budowlane i wydajemy operaty wodnoprawne, np. na wykonywanie budowli wodnych niezbędnych do funkcjonowania obiektów kubaturowych. Ponadto można u nas uzyskać pozwolenia także na rolnicze wykorzystanie ścieków bądź ich wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych, a także na inne szczególne wykorzystanie wód.

Spis wszystkich usług naszego biura:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty układów funkcjonalno-przestrzennych,
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze,
 • projekty warsztatowe,
 • projekty wnętrz,
 • analizy działki pod kątem możliwości zabudowy,
 • opracowania środowiskowe,
 • operaty wodnoprawne,
 • analizy energetyczne i analizy kosztów utrzymania budynków,
 • badania geotechniczne i sejsmiczne gruntów, analizy skażenia,
 • realizacja projektów wszystkich branż,
 • nadzory budowlane,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • opinie techniczne,
 • przedmiary i kosztorysy,
 • programy naprawcze,
 • inwentaryzacje,
 • organizacja przetargów na Generalnego Wykonawcę,
 • projektowanie i wykonawstwo w formule "zaprojektuj i buduj". 

 

 

Oferta

 

Biuro DESKA Project to zespół doświadczonych architektów i konstruktorów o nieszablonowym myśleniu, a także innych ekspertów budowlanych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

 

Usługi nadzoru budowlanego i inwestorskiego

W ramach usługi nadzoru budowlanego przejmujemy od inwestorów rolę kierowników budowy, zarówno w ujęciu protokolarnym, jak i w zakresie koordynowania przebiegiem prac. Do naszych zadań należy też sporządzanie planu BIOZ oraz prowadzenie dokumentacji bieżącej i powykonawczej, a także zabezpieczanie placu budowy. Dzięki wsparciu nadzorcy realizacja inwestycji odbywa się nie tylko zgodnie z projektem budowlanym, ale i w myśl obowiązujących regulacji prawnych.

Oferta DESKA Projekt obejmuje także usługi nadzoru inwestorskiego, w ramach których działamy jako reprezentanci inwestorów i kontrolujemy przebieg wykonywanych prac na placach budowy. Pilnujemy, by były one przeprowadzane starannie i zgodnie z wykorzystaniem wysokojakościowych materiałów. W tym celu uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych zarówno poszczególnych instalacji, jak i całych budynków, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad sprawdzamy ich usunięcie. Dodatkowo zajmujemy się także kontrolą rozliczeń.

Nadzór budowlany i inwestorski pełnimy na terenie Katowic i okolicznych miejscowości. W celu skorzystania z naszych usług bądź w przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.