Projekt budowlany – na co deweloper powinien zwrócić uwagę?

Decydując się na rozpoczęcie jakiejś inwestycji budowlanej, deweloper musi mieć pewność, że będzie działał zgodnie z obowiązującym prawem. Kwestie prawne dotyczą m.in. projektu budowlanego, który musi spełniać określone wymogi prawne. Jakie konkretnie? Co musi się znaleźć w projekcie? Czy deweloper może liczyć na wsparcie z zewnątrz? Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania!

Prawo obowiązujące do 2020 roku

W drugiej połowie 2020 roku, a konkretnie 19 września, w życie weszły przepisy dotyczące nowelizacji prawa budowlanego. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami inwestor nie jest już zobowiązany do przedkładania w urzędzie projektu technicznego przed rozpoczęciem inwestycji. Wystarczy, że dostarczy do odpowiednich urzędów projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Warto mieć świadomość, że odpowiedzialność za opracowanie projektu zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami oraz ze sztuką budowlaną, spoczywa na projektancie. Dlatego też deweloper podejmujący decyzję o współpracy z konkretnym specjalistą powinien upewnić się, że wybrany architekt posiada niezbędne kompetencje. Zaufanie na linii deweloper-projektant jest kluczowe dla sprawności przeprowadzenia inwestycji

Ponadto deweloper powinien mieć świadomość, że obecnie projekt budowlany powinien składać się z trzech części, tj.: projektu zagospodarowania terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) oraz projektu technicznego (PT). Nasi architekci zadbają o to, aby dokumentacja dotycząca twojej inwestycji była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompletna i dokładna.

Co powinno się znaleźć w poszczególnych częściach projektu?

Doświadczony architekt będzie w stanie nie tylko stworzyć odpowiedni projekt, ale też prawidłowo prowadzić niezbędną dokumentację. Oto najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w PZT:

 

 • wytyczenie granic działki/terenu,

 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,

 • rozwiązania dotyczące odprowadzania/oczyszczania ścieków,

 • układ zieleni,

 • układ komunikacyjny

 

Część PAB powinna zawierać m.in.:

 

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,

 • liczbę projektowanych lokali do wydzielenia, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych oraz ewentualne inne zamierzone sposoby użytkowania obiektów budowlanych,

 • opinię geotechniczną,

 • charakterystykę ekologiczną,

 • informacje o technicznym wyposażeniu budynku, w tym m.in. informację o źródłach ciepła,

 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,

 • w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych – informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych.

 

Z kolei część PT powinna zawierać:

 

 • wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

 • charakterystykę energetyczną,

 • rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

 Głównym podmiotem odpowiedzialnym za inwestycję jest realizujący ją deweloper. Dlatego powinien on zawsze mieć świadomość swoich obowiązków. Jednocześnie nie jest z nimi sam, mogąc liczyć na wsparcie profesjonalnego biura projektowego, doświadczonego w kwestiach technicznych i prawnych.

 Nasi architekci zadbają o to, aby dokumentacja Twojej inwestycji była kompletna. Nasza firma pomoże Ci również w zdobyciu niezbędnych zgód, opinii i pozwoleń, wymaganych do zrealizowania Twojej inwestycji.