Projekt biura - zasady bezpieczeństwa

Projektowanie przestrzeni biurowej znacznie różni się od projektowania np. wnętrza domu lub mieszkania, ze względu na to, iż konieczne jest m. in. uwzględnienie przepisów BHP i przeciwpożarowych, natomiast potrzeby organizacyjne każdej firmy bywają różne. Dotyczą one m.in. ilości miejsca jaka musi przypadać na jednego pracownika, natężenia światła, dróg ewakuacyjnych czy hałasu i temperatury. Obecne trendy wymagają, aby przestrzeń wyróżniała się też ciekawym designem, sprzyjającym komfortowej i wydajnej pracy. Projektowanie biur jest zatem wyzwaniem dla każdego architekta i wymaga dogłębnej analizy. Jakie zasady bezpieczeństwa muszą zostać spełnione w pierwszej kolejności?

Najważniejsze informacje na temat projektowania przestrzeni biurowych

Jeśli chodzi o akty prawne, które regulują kwestie dotyczące przestrzeni w biurze, należą do nich: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. Oprócz tego, warto zapoznać się z przepisami znajdującymi się w Kodeksie Pracy. Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo pracowników i to właśnie ono stanowi punkt wyjścia, od którego architekt powinien rozpoczynać projektowanie biur. Konieczne jest uwzględnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. W biurze muszą zatem znaleźć się drogi ewakuacyjne. Kluczowe są też przestronne korytarze oraz otwierające się okna. Ponadto należy pamiętać o oznakowaniu dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Projektowanie biur - jakie elementy muszą zostać jeszcze uwzględnione?

Jednym z ważniejszym aspektów jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej przestrzeni. Zgodnie z zasadami BHP, na jedną osobę musi przypadać minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Architekt musi także we właściwy sposób zaprojektować przejścia między meblami. Jeśli w pomieszczeniu przebywają maksymalnie 3 osoby, szerokość przejścia między meblami musi wynosić przynajmniej 80 cm. Powyżej 4 osób, wartość wzrasta do 90 cm. Regulowana jest też szerokość dróg ewakuacyjnych - minimum 120cm do 20 osób, 140cm do 100 osób i dodatkowe 60 cm na każde kolejne 100 osób. O jakich kwestiach należy jeszcze pamiętać?

  • Wracając do przestrzeni jaką ma dysponować pracownik, każda osoba musi mieć przynajmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. “Wolna” oznacza, że przestrzeń nie może być zajęta przez sprzęty czy meble.
  • Na stanowisku pracy musi znaleźć się ergonomiczne biurko, fotel oraz wszystkie potrzebne urządzenia. Dostępna przestrzeń ma umożliwiać łatwy dostęp do obsługiwanych elementów.
  • Kolejna kwestia dotyczy oświetlenia. Projektowanie biur powinno opierać się na maksymalnym wykorzystaniu naturalnego światła dziennego. Regulowany jest też poziom natężenia w przypadku sztucznego oświetlenia. W przypadku stanowisk, gdzie funkcjonują podwyższone wymogi wzrokowe (np. praca przy komputerze) jest to 500lx. Z kolei w przypadku typowych prac, np. w recepcji lub podczas segregowania dokumentów jest to 300lx.
  • Duże znaczenie ma także hałas i temperatura panujące w biurze. Zgodnie z normą, która weszła w życie w 2018 roku, dopuszczalny poziom hałasu wynosi 45– 55 dB/A. Jeśli chodzi o temperaturę, w okresie zimowym powinna mieścić się w zakresie od 20 do 24 stopni Celsjusza, zaś w okresie letnim w zakresie od 23 do 26 stopni Celsjusza.

Obowiązujących norm jest oczywiście dużo więcej. Jedną z bardziej istotnych jest też zapewnienie odpowiedniego przepływu powietrza. Jak widać, projektowanie biur nie jest łatwym zadaniem i wymaga doskonałej znajomości przepisów. 


Dodatkowo dla poprawy standardów wynikających z przepisów, dla nowo projektowanych obiektów biurowych stosuje się dodatkowe parametry wynikające z certyfikatów w jakie celuje inwestor z nową inwestycją biurową.