Podstawowe elementy projektów bloków mieszkalnych

Projektowanie bloków mieszkalnych to złożony proces, który musi uwzględniać wiele czynników, jak np. doprowadzenie instalacji elektrycznej i sieci sanitarnej, ciągi komunikacyjne wraz z dźwigami osobowymi, ochronę przeciwpożarową, a także obowiązujące trendy architektoniczne atrakcyjne dla współczesnego klienta, które wpiszą się w okolicę.

Działka pod budynek wielorodzinny 

Blok mieszkalny to wielokondygnacyjny budynek mieszkalny przeznaczony dla wielu rodzin, który składa się z powtarzalnych segmentów. Znajdujące się w nim mieszkania charakteryzują się podobnym układem. Działka pod budowę bloku musi mieć odpowiedni potencjał, który inwestor powinien sprawdzić wraz z architektem. Oprócz samej bryły budynku trzeba uwzględnić parkingi, garaże, tereny zielone oraz plac zabaw. Wielkość działki i jej lokalizacja wpływają na cenę. Duże zapotrzebowanie na budownictwo mieszkaniowe sprawia, że popularne są zarówno inwestycje w miastach, jak i poza nimi. Przed zakupem trzeba sprawdzić, czy budowa nie będzie wymagała uzyskania zgody konserwatora zabytków, lub czy nie będą na niej przeprowadzane badania archeologiczne. Wszystko to wpływa na koszty oraz ostateczne terminy realizacji.

Budownictwo dopasowane do klientów 

Lokalizacja działki przeważnie wpływa na grupę klientów. w niezagospodarowanej okolicy daleko od miasta najlepiej jest sprzedawać tanie mieszkania. Natomiast drogie apartamenty sprzedają się w miastach lub pod miastami. Projekt w dużej mierze zależy od grupy docelowej oraz możliwości konkurencyjnych. Musi być dostosowany do potrzeb rynku.  W zależności od wielkości blok mieszkalny może znajdować się w jednej bryle, kilku połączonych bryłach lub oddzielnych budynków. Dźwig osobowy, zwany potocznie windą, musi znaleźć się w budynku, w którym różnica poziomów posadzek między pierwszą i ostatnią kondygnacją nadziemną przekracza 9,5 m. Mieszkania na poszczególnych kondygnacjach mogą być do siebie zbliżone lub zupełnie inne. Rzadko kiedy są identyczne ze względu na kanały wentylacyjne. Są to jednak nieznaczne różnice.

Sprawdzenie projektu pod kątem błędów 

Powstawanie projektu wiąże się z wyborem określonych technologii i materiałów. Wstępne szkice należy dokładnie sprawdzić pod względem ewentualnych poprawek. Niektóre z nich na etapie budowy mogą okazać się bardzo kosztowne do usunięcia. Trzeba również rozplanować przyłącza elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacyjne i ciepłownicze. Możliwości podłączenia mediów należy rozważyć jeszcze na etapie zakupu. Następnie dopracowuje się zagospodarowanie terenu, czyli dojścia, dojazdy, rodzaje nawierzchni, miejsca parkingowe itp. Budynek wizualnie musi wpasowywać się w okolicę, co wymaga pewnej kreatywności, która nie odstraszy ani nie przytłoczy okolicznych mieszkańców. Projekt bloków mieszkalnych może zawierać mnóstwo pułapek. Najpopularniejsze z nich to:

  • niewłaściwe oszacowanie możliwości działki,
  • długotrwałe załatwianie formalności,
  • nieopłacalność inwestycji (projekt niedopasowany do rynku),
  • inne nieprzewidziane sytuacje.

Trudności, jakie wynikają z projektu, można zminimalizować dzięki współpracy z biurem projektowym, które dzięki swoim specjalistom oferuje kompleksowe usługi. To samo dotyczy realizacji inwestycji. Nieprzemyślany projekt może doprowadzić do tego, że o pozwolenie na budowę trzeba będzie starać się kilka lat.