Obiekty przemysłowe - jakie wymagania muszą spełniać przy ich projektowaniu?

Przygotowanie architektonicznych planów obiektów przemysłowych musi uwzględniać nie tylko oczekiwania inwestorów, ale również wymagania techniczne związane z bezpieczeństwem konstrukcji oraz jej użytkowaniem. Oprócz tego, niezwykle ważne jest optymalne wykorzystanie przestrzeni łączącej w sobie zarówno walory estetyczne, jak i funkcjonalność. Projektowanie obiektów przemysłowych wiąże się najczęściej z budową hal oraz zakładów przemysłowych dla różnych branż, w tym przemysłu spożywczego, metalurgicznego, automotive czy budowlanego. Jakie wymagania trzeba uwzględnić na etapie projektowania?

Projekt przemysłowy - najważniejsze informacje

W związku ze sposobem w jaki działają obiekty przemysłowe, zazwyczaj mamy do czynienia z większym niż zwykle obciążeniem konstrukcji. Mając na uwadze ten fakt, wprowadzono pewne regulacje dotyczące projektowania. Na początek należy zaznaczyć, że sam projekt musi uwzględniać połączenie kilku stref w danym budynku, różniących się funkcjonalnością. Oznacza to, że w obiektach zazwyczaj mieści się zarówno magazyn, jak i przestrzeń produkcyjna oraz miejsce realizowania różnego rodzaju operacji technologicznych. Dzięki temu, można w dużej mierze zaoszczędzić przestrzeń.


Projektowanie obiektów przemysłowych bardzo często zakłada ich budowanie na modułowej zasadzie koordynacji wymiarowej. To kolejny sposób na optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca. Jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa, konieczne jest zaplanowanie wzmocnionych konstrukcji wsporczych. Kolejną kwestią jest zapewnienie optymalnych warunków mikroklimatycznych oraz sanitarno-epidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą znajdować się pracownicy. Jest to bardzo ważne z punktu zapewnienia bezpieczeństwa załodze. Istotne jest też zapewnienie dobrej i wydajnej wentylacji w obiektach, gdzie przetwarza się substancje szkodliwe chemicznie.

Projektowanie obiektów przemysłowych - co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Odnośnie substancji niebezpiecznych, konieczne jest ponadto stałe monitorowanie ich poziomu. Aby polepszyć cyrkulację w takich miejscach, często stosuje się instalacje inżynieryjne pozwalające na kontrolowanie dopływu powietrza w sposób automatyczny lub ręczny. Temperatura panująca w pomieszczeniach również powinna być regulowana. Jakie elementy musi jeszcze uwzględniać projekt?

  • Konieczne jest zapewnienie przejść umożliwiających obsługą łączności. Ze względu na wyposażenie obiektów przemysłowych, dostęp do różnego rodzaju urządzeń musi być maksymalnie ułatwiony.
  • Ważnym aspektem jest efektywność energetyczna. Przekłada się ona na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.
  • Projektowanie obiektów przemysłowych musi opierać się na zminimalizowaniu ryzyka obrażeń. Dotyczy to zarówno korzystania z maszyn, przemieszczania się i wykonywania obowiązków pracowniczych. Chcąc zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, same konstrukcje muszą być wykonane z materiałów wyróżniających się wytrzymałością i nośnością odpowiadającą obciążeniom budynku. Podczas projektowania, konieczne jest obliczenie obciążeń zarówno z własnej masy, jak i obciążeń śniegiem oraz wiatrem.

Jakość prac projektowych jest bezpośrednio związana z renomą wykonawców oraz ich doświadczeniem. Obecnie wykorzystuje się przede wszystkim nowoczesne techniki planowania urbanistycznego oraz innowacyjne materiały budowlane. Oprócz tego, można spotkać się z zastosowaniem zaawansowanych systemów informacji geograficznej.