Obiekty przemysłowe – jak się przygotować do nowej inwestycji?

Budowa obiektu przemysłowego to zaawansowany proces, który wymaga wzięcia pod uwagę wielu różnych czynników. Oprócz określenia źródeł finansowania projektu, ważne jest też zajęcie się kwestią prawną, a dokładniej tym czy zakład ma być niezależny pod względem formalno-prawnym, czy jednak ma działać w ramach podmiotu, który już funkcjonuje. Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy i w jaki sposób trzeba się do niej przygotować?

Najważniejsze informacje na temat kwestii formalno-prawnych

Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia każdej inwestycji jest jej lokalizacja. Wybór nie może być przypadkowy i musi uwzględniać zarówno charakter produkcji, jak i kwestie komunikacyjne. Ma to bowiem wpływ na opłacalność całej inwestycji. Ważny jest ponadto dostęp do siły roboczej. Wiele firm decyduje się na umiejscowienie zakładu w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, ze względu na preferencje podatkowe ale także przygotowanie infrastruktury technicznej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że profil działalności musi wpisywać się w plan zagospodarowania przestrzennego gminy, w której panuje się inwestycję.,


W zakresie formalnym należy też dokładnie przemyśleć aspekt związany z tytułem prawnym do nieruchomości, na której ma znaleźć się zakład. Można zdecydować się na nabycie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub dzierżawę nieruchomości, a nawet samego obiektu przemysłowego. Analizując tę kwestię trzeba wziąć pod uwagę charakter działalności, czas jaki chcemy korzystać z obiektu przemysłowego, a także specyfikę prawną danej nieruchomości. 

Podejmując decyzję o inwestycji przemysłowej możemy skorzystać z kilku opcji:

  1. Wynająć istniejący obiekt – trzeba się dostosować do istniejących ograniczeń,
  2. Zlecić deweloperowi budowę obiektu, który będziemy wynajmować długoterminowo – należy liczyć się z niedogodnościami, głównie finansowymi przy chęci zmian w trakcie użytkowania,
  3. Zbudować własny obiekt – dla inwestorów ceniących sobie niezależność i wymagających swobody w działaniu. 

Budowa obiektów przemysłowych - co warto wiedzieć na ten temat?

Przed rozpoczęciem inwestycji, konieczne jest przeanalizowanie wszystkich norm i regulacji, które narzuca prawo budowlane. Architekt zajmie się dla nas opracowaniem wszystkich niezbędnych projektów. Oprócz tego, konieczne jest wykonanie badań gruntu oraz dopasowanie się do warunków planu miejscowego i ochrony środowiska. Podczas budowy nowego obiektu przemysłowego niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na przyłączenie mediów, nieraz także należy uzyskać decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne.

  • Bardzo ważnym elementem jest przygotowanie wszystkich szkiców. Architekt zajmuje się opracowaniem pełnobranżowego projektu budowlanego. Decydując się na inwestycję, zazwyczaj konieczne jest znalezienie optymalnego rozwiązania pod względem kosztowym i konstrukcyjnym, w czym może pomóc nam np. biuro projektowe doświadczone w projektowaniu obiektów przemysłowych.
  • Ustalając parametry techniczne obiektu przemysłowego, należy wziąć pod uwagę jego specyfikę i przeznaczenie. Ważną informację dla inwestora oraz architekta stanowi Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy, które informują o tym jakie jest przeznaczenie działki, jakich czynności nie można wykonywać na jej terenie oraz jakie są dopuszczalne wskaźniki.. Taki dokument jest wydawany przez urząd.
  • Bazując na danych uzyskanych z dokumentu dotyczącego warunków zabudowy lub z planu miejscowego, po wykonaniu koncepcji projektowej a także po przeprowadzeniu badań gruntu można oszacować koszty wykonania inwestycji. Muszą one uwzględniać zarówno prace wykonawcze, jak i związane z projektem, który ma wykonać architekt. Oprócz tego, koszty uzyskania pozwoleń i zorganizowania placu budowy.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, niezbędne jest opracowanie projektu wykonawczego. Uwzględnia on zarówno przeprowadzenie robót ziemnych i wykonania fundamentów, budowę samej konstrukcji i obudowy obiektu przemysłowego, posadzek, instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Jednocześnie wykonuje się projekty zagospodarowania, w tym dróg, parkingów oraz zieleni.