Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z architektem?

Umowa z architektem to bardzo ważny dokument, który powinien stanowić początek współpracy przy realizacji projektu architektonicznego. Teoretycznie w przypadku projektów budowlanych możliwe jest zawarcie umowy w formie ustnej, jednak dokument w formie pisemnej stanowi znacznie lepszy sposób na zabezpieczenie interesów obu stron. W tym wpisie wyjaśniamy, jakie najważniejsze elementy powinny znaleźć się w każdej umowie z architektem.

Co powinna zawierać umowa z architektem?

Do najważniejszych elementów, jakie powinny znaleźć się w umowie z architektem, zaliczamy przede wszystkim:

  • przedmiot umowy: szczegółowe określenie rodzaju opracowań, jakie architekt zobowiązuje się wykonać. Przedmiot umowy powinien być opisany bardzo precyzyjnie, bez ogólnikowych stwierdzeń, ponieważ jest to wykaz konkretnych czynności, które mają być wykonane w wyznaczonym terminie. Ta część umowy najczęściej przygotowywana jest w formie tabeli. Do przedmiotu umowy zaliczamy m.in. projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy, projekt kontraktowy itp.
  • terminy realizacji: terminy w umowie muszą być jasno sprecyzowany. Oprócz ostatecznej daty oddania projektu można regulować również terminy zgłaszania i usuwania uchybień.
  • wynagrodzenie: część umowy dotycząca wynagrodzenia dla architekta powinna obejmować nie tylko kwestię wysokości należnego honorarium, ale również odnosić się do sposobu jego obliczania oraz wypłaty. Rozliczenie między stronami może odbywać się ryczałtowo (na podstawie szacunkowych wartości kosztów inwestycji) lub kosztorysowo (na podstawie kosztorysów inwestycji). Wszystkie te ustalania powinny być ujęte w umowie.

Oczywiście są to trzy najważniejsze kwestie, które muszą zostać określone w umowie. W praktyce jednak treść dokumentu może być poszerzona o dokładną specyfikację wielu innych aspektów. W umowie mogą znaleźć się również takie elementy jak np. parametry ogólne przedmiotu umowy, wyłączenia i wykluczenia z przedmiotu umowy, zestawienie dokumentów dostarczanych przez zamawiającego, budżet i harmonogram prac, wykaz niezależnych specjalistów uczestniczących w inwestycji, uwagi stron itp.