Na co zwrócić uwagę podczas projektowania przez architekta hali magazynowej?

Jeśli prowadzimy działalność handlową lub produkcyjną, potrzebujemy przestrzeni, w której będziemy bezpiecznie przechowywać towary. W przeciwnym razie musimy się liczyć z możliwością wystąpienia zatorów i przestojów w procesach logistycznych. Aby tego uniknąć, warto skorzystać z pomocy doświadczonego architekta, który zaprojektuje dokładnie taką halę, jakiej potrzebujemy!

Projektowanie hali magazynowej – kluczowe czynniki

Architekt bierze pod uwagę przede wszystkim wielkość hali. Specjalista dobiera ją tak, aby zapewnić odpowiednią ilość miejsca do składowania zapasów, zapewniając przy tym swobodne przemieszczanie i sprawną logistykę. Należy podkreślić, że metoda składowania uzależniona jest od rodzaju magazynu i specyfiki pracy w danej firmie.

 

Projektując halę, architekt uwzględni, czy towary składowane są na paletach, czy regałach. Ponadto musi się on dowiedzieć, na jakiej wysokości przechowuje się materiały. Projektant pomoże również wybrać liczbę doków i preferowany układ regałów.

Jak zaprojektować funkcjonalną halę magazynową?

Projektując przestrzeń magazynową, architekt musi mieć na uwadze, czy inwestor zamierza wznieść nowy obiekt, rozbudować istniejący, czy wprowadzić pewne zmiany w eksploatowanej hali. W ten sposób specjalista wybierze układ, który będzie odpowiadał systemowi magazynowania. Nie chodzi tutaj tylko o maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, lecz także o usprawnienie procesów przeładunkowych i ułatwienie dostępu do towarów. W ten sposób można zwiększyć wskaźnik rotacji, zapewnić sobie swobodę przy układaniu produktów, a także usprawnić kontrolę zapasów.

Architekt zajmuje się też optymalizacją konstrukcji nośnej hali, co oznacza, że dobiera odpowiednie drzwi, doki, typ dachu i ścian, a także ilość bram. Specjalista może również zaproponować najlepsze rozwiązania z zakresu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania obiektu, właściwego oświetlenia i ochrony przeciwpożarowej.

Jak wybrać układ technologiczny magazynu?

Planując układ technologiczny magazynu, przede wszystkim należy skupić się na produkcie. Inwestor powinien przybliżyć właściwości fizyczne składowanych towarów, w ten sposób architekt ustali, jakie warunki powinna spełniać hala. Projektując przestrzeń magazynową, należy wyeliminować zbyt wąskie punkty, które mogłyby obniżyć efektywność pracy. Prawidłowa organizacja procesów logistycznych ułatwia komunikację między pracownikami i zapewnia bezpieczny, przepływ towarów. W projekcie należy wyznaczyć następujące strefy:

  • załadunku i rozładunku,

  • przyjęcia towaru,

  • składowania,

  • kompletacji zamówień,

  • wysyłki.

Wyróżniamy trzy rodzaje układów technologicznych magazynów – przelotowy, kątowy i workowy – przy czym każdy z nich ma swoje wady i zalety. Wybierając najlepsze rozwiązanie, należy uwzględnić cechy fizyczne magazynowanych towarów, powierzchnię hali, system składowania, warunki zewnętrzne. Dodatkowo architekt powinien poznać cele, które postawił sobie inwestor. W ten sposób architekt może podzielić magazyn na poszczególne strefy, a następnie ustalić ich wielkość. Specjalista zaplanuje je tak, żeby znajdowały się blisko siebie, optymalizując procesy logistyczne.

Zaprojektowanie hali magazynowej wymaga ścisłej współpracy architekta z inwestorem. Przedsiębiorca powinien też przedstawić projektantowi swoje założenia i przewidywany budżet. Architekt musi dopilnować, żeby hala wraz z otoczeniem spełniały warunki firmy ubezpieczeniowej. Zanim architekt przystąpi do pracy, należy go poinformować, z czego będzie zbudowany obiekt. Wielu inwestorów decyduje się na konstrukcje stalowe, ponieważ są solidne i wytrzymałe, ponadto buduje się je szybciej niż hale murowane.