Koordynacja projektowa – konsekwencje jej braku.

Koordynacja projektowa jest skomplikowanym zadaniem, a wszelkie zaniedbania mogą doprowadzić do opóźnienia terminu dostaw, a co za tym idzie – niedotrzymania poszczególnych etapów budowy. Prace zwykle wiążą się z powiązaniami pomiędzy różnymi branżami, dlatego dopilnowanie ustalonych w projekcie terminów dostaw i czynności jest niezwykle ważne, a jednocześnie konieczne. Jakie mogą być konsekwencje braku koordynacji projektowej?

Wydłużenie czasu realizacji projektu lub jego zatrzymanie

Projekty biurowców, bloków czy zakładów produkcyjnych są niezwykle skomplikowane i wymagają dużego nakładów środków oraz rozłożenia prac w czasie. Dlatego już na początku ustalony zostaje plan wykonywanych prac i określony w ryzach czasowych. Koordynacja projektowa ma na celu dopilnowanie terminu i jakości wykonania tych założeń. Z uwagi na to, że prace związane z jego realizacją są powiązane między różnymi branżami, brak koordynacji projektowej może skutkować na przykład opóźnieniem dostawy projektu, a co gorsza dostawą projektu wadliwego, wzajemnie nieskoordynowanego, co znacząco wpływa na harmonogram i budżet budowy. To z kolei powoduje dalsze konsekwencje. Opóźnienia w dostawie towarów i przeróbki na placu budowy wpływają bezpośrednio na możliwość wykonywania zaplanowanych prac w terminie. Warto przypomnieć, że prace zaplanowane w projekcie dotyczą różnych branż, więc ich przesunięcie może nie być możliwe lub może zostać przełożone na odległy termin, co znacznie wydłuży czas realizacji.

Zwiększenie kosztów

Usługa koordynacji projektowej jest ważna nie tylko ze względu na czas i jakość wykonywanych prac, ale również ze względu na ich koszty. Pomysł realizacji inwestycji często wynika ze strategicznego planu rozwoju firmy. Projekt biurowca czy hali wiąże się również z jego finansowaniem. Możliwości finansowe zwykle są w pewien sposób ograniczone, więc ustalenie przewidywanych dróg finansowania i jego terminów jest kluczowe. Wszelkie opóźnienia czy pomyłki wiążą się najczęściej z różnymi stratami finansowymi, co jest niedopuszczalne. Efektem może być też znaczne opóźnienie oddania budynku do użytku, a co za tym idzie – przedsiębiorca będzie mógł zacząć generować zyski w związku z powstałą inwestycją później, co właściwie powoduje straty.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura projektowego z Katowic. Dzięki doświadczonemu zespołowi architektów, konstruktorów, projektantów instalacyjnych i drogowych oraz grafików zajmujemy się nie tylko projektami, ale również opracowaniem środowiskowym, wodnoprawnym i badaniami geotechnicznymi i sejsmicznymi gruntów czy nadzorem inwestorskim.