Kiedy należy ustanowić nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski to proces, który polega na kontrolowaniu realizacji inwestycji budowlanych oraz sprawdzaniu, czy zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zatwierdzonymi dokumentami projektowymi. Nadzór inwestorski pełni ważną rolę w zapewnieniu jakości budowy, a tym samym bezpieczeństwa i trwałości obiektów. 

Właściciel inwestycji powinien rozważyć ustanowienie nadzoru inwestorskiego w kilku sytuacjach. Zasadniczo im bardziej skomplikowany jest projekt budowlany, tym większa jest konieczność ustanowienia nadzoru inwestorskiego. Oferujemy nadzór inwestorski w Katowicach - jest to usługa, która pomaga właścicielowi inwestycji w monitorowaniu postępów prac, a także w weryfikacji, czy prace są wykonywane zgodnie z wymaganiami technicznymi i prawem budowlanym. Ponadto nadzór inwestorski może pomóc we wczesnym wykryciu ewentualnych problemów i błędów, co może pozwolić na ich szybkie rozwiązanie i uniknięcie dodatkowych kosztów.

Rodzaj inwestycji a nadzór inwestorki

W przypadku niektórych inwestycji, takich jak budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe czy infrastruktura drogowa, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia problemów związanych z realizacją projektu. Ze względu na duże znaczenie tych obiektów dla społeczności lokalnej i gospodarki, właściciele inwestycji często decydują się na ustanowienie nadzoru inwestorskiego. Nadzór taki ma na celu zapewnienie, że prace są przeprowadzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości oraz że inwestycja zostanie oddana do użytku zgodnie z planowanym terminem.

W niektórych przypadkach ustanowienie nadzoru inwestorskiego jest wymagane przez przepisy prawa. Na przykład, stosownie do przepisów prawa budowlanego, nadzór inwestorski musi być ustanowiony przez właściciela inwestycji dla obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy powyżej 500 m² lub o wysokości ponad 12 metrów. W przypadku mniejszych inwestycji decyzja o ustanowieniu nadzoru należy do właściciela inwestycji i może być podyktowana względami bezpieczeństwa czy jakości.