Jakie korzyści niesie za sobą wykorzystanie technologii BIM?

Wykorzystanie technologii BIM (Building Information Modeling) w Polsce i na świecie jest coraz bardziej popularne, a to za sprawą licznych korzyści, które niesie ze sobą ta technologia. BIM to kompleksowy proces modelowania informacji o budynku, który pozwala na lepsze planowanie, projektowanie, budowę i zarządzanie obiektami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej niektórym z tych korzyści.

Poprawa jakości projektu biura projektowego BIM

Jednym z najważniejszych aspektów wprowadzenia technologii BIM jest znacząca poprawa jakości projektów budowlanych. Dzięki BIM możliwe jest uzyskanie dokładniejszych i bardziej precyzyjnych danych o obiekcie, co pozwala na unikanie błędów i niedoprecyzowań. Wykorzystanie BIM wpływa również na poprawę komunikacji między uczestnikami projektu, co z kolei wpływa na lepsze zrozumienie potrzeb i wymagań klienta oraz ich terminowe uwzględnienie.

Optymalizacja kosztów i czasu realizacji projektu

Innym istotnym elementem korzyści płynących z wdrożenia technologii BIM jest możliwość oszczędności czasu i kosztów w trakcie realizacji projektu. Współpraca między różnymi zespołami zaangażowanymi w procesy projektowe odbywa się sprawniej dzięki pełniejszym informacjom zawartym w modelach BIM, co pozwala na unikanie opóźnień i dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wprowadzania poprawek przez biuro projektowe BIM. Ponadto, generalnie BIM pozwala na dużo lepsze zarządzanie budżetem inwestycji, co skutkuje ograniczeniem ryzyka przekroczenia kosztów.

Praktyczne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości

Zastosowanie technologii BIM pozwala na przeniesienie projektu do wirtualnej rzeczywistości, co umożliwia przedstawienie obiektu w sposób przystępny i łatwo zrozumiały dla każdego uczestnika procesu inwestycyjnego. W ten sposób osoby odpowiedzialne za różne etapy realizacji projektu mają możliwość precyzyjnego przyjrzenia się planowanemu obiektowi i lepszego zrozumienia jego funkcjonalności czy estetyki. Daje to również możliwość wcześniejszego wykrycia ewentualnych błędów czy problemów.