Jak wygląda proces projektowy?

Projektowanie to długi proces, który może trwać nawet kilka miesięcy. Wszystko po to, aby uzyskać możliwie najbardziej funkcjonalne budynki, które wyróżniają się jednocześnie estetyką. Z tego względu, architekt musi zebrać wszystkie potrzebne informacje od klienta, a jednocześnie zaimplementować wymagania wynikające z przepisów budowlanych. Jak wygląda cały proces projektowy i z czego musi składać się projekt?

Najważniejsze informacje na temat procesu projektowego budynków przemysłowych

Profesjonalnie przeprowadzony proces projektowy sprawia, że zarówno klient, jak i architekt posiadają komplet informacji na temat tego jakie działania mają zostać przeprowadzone. Choć każdy specjalista ma zwykle swój własny schemat, można w pewien sposób go ujednolicić. Jak wygląda to w praktyce?

  • Spotkanie - jest to pierwszy i bardzo ważny etap, podczas którego ustala się czy współpraca może w ogóle zostać podjęta. Niektóre osoby wysyłają do klientów formularz ze szczegółowymi pytaniami, co pozwala ustalić zakres prac oraz ich charakter. Dotyczą one zarówno aspektów funkcjonalnych, jak i preferencji oraz potrzeb wszystkich użytkowników. Ważne jest uzyskanie informacji m.in. na temat ilości pracowników produkcyjnych oraz biurowych z podziałem na kobiety i mężczyzn, wymagań wynikających z procesu produkcyjnego. Tworzy się tak zwany program funkcjonalny będący główną wytyczną dla projektantów. 
  • Analiza działki – po uzyskaniu danych lokalizacyjnych i poznaniu potrzeb inwestycyjnych architekt przystępuje do analizy technicznej i prawnej wskazanej działki. Jest to bardzo ważny etap gdyż przeoczenie istotnych drobiazgów może skutkować dużą stratą czasu lub może się okazać, że budowa może nie móc być zrealizowana.
  • Przygotowanie koncepcji funkcjonalnej - po otrzymaniu i sprawdzeniu wszystkich potrzebnych informacji, projektant opracowuje konkretne rozwiązania techniczne, funkcjonalne oraz dobiera technologię budowy, uwzględniając możliwości finansowe klienta. Na tej podstawie tworzy się koncepcję, w której prezentujemy w jaki sposób można wykorzystać potencjał działki i jak może wyglądać rozkład funkcjonalny. Następnie dokument jest wysyłany do klienta. Na tym etapie jeśli jest taka potrzeba tworzony jest model bryły w 3D, na podstawie dokumentacji technicznej. 

Kolejne etapy procesu projektowego

Po akceptacji koncepcji funkcjonalnej następnym krokiem jest realistyczna wizualizacja projektu w 3D. Dzięki temu, klient może dowiedzieć się w jaki sposób będzie wyglądać jego inwestycja. 

Wspólne ustalenie szczegółów na tym etapie jest jednym z najważniejszych etapów całego projektu, gdyż po tym etapie architekt uruchamia całą grupę projektantów branżowych (konstruktorów, projektantów instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz drogowych). 

Następuje faza tworzenia projektu budowlanego, który ustawowo podzielony jest na Projekt Architektonioczno-Budowlany z Zagospodarowaniem Terenu oraz na Projekt Techniczny. Ten pierwszy jest niezbędny do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę natomiast ten drugi przedstawia podstawowe rozwiązania techniczne dające informację na temat konstrukcji oraz wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania budynku. Na tym etapie projektanci uzyskują wszelkie niezbędne uzgodnienia związane np. z przyłączami oraz kolizjami. Jest to też etap uzyskiwania decyzji środowiskowej lub/oraz pozwolenia wodnoprawnego jeśli są wymagane.

Ostatnim etapem jest utworzenie dokumentacji wykonawczej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dla wykonawców. 

Jeśli w trakcie budowy zachodzi potrzeba wykonania zmian należy sporządzić projekt zamienny. Zmiany są kwalifikowane jako istotne lub nieistotne co ma duże znaczenie dla dalszego postępowania budowlanego.