Jak budować tanio - 3 podstawowe optymalizacje projektowe

Budowa domu i każda inna inwestycja budowlana to ogromne koszty. Przy kwotach rzędu setek tysięcy złotych nawet kilka procent oszczędności robi dużą różnicę. Jak zatem oszczędzić jak najwięcej na budowie domu i na czym w ogóle można oszczędzać – dowiesz się z tego krótkiego poradnika.

Z powyższym problemem ściśle łączy się pojęcie optymalizacji projektowych. Są to indywidualne zmiany w danym projekcie architektonicznym, dzięki którym nakłady pieniężne i/lub czasowe przy budowie i eksploatacji budynku zostają obniżone do koniecznego minimum. Oczywiście cały proces musi być poprzedzony szczegółową analizą obowiązujących przepisów, aby zmiany w projekcie były zgodne z prawem.

Jakie są 3 najważniejsze optymalizacje projektowe?

1. Szczegółowa analiza wymagań wynikających z przepisów

Wielokrotnie na plac budowy trafiają projekty, które są stworzone w sposób ponadstandardowy, przewyższający wymagania wynikające z przepisów. Dzieję się tak dlatego, że często projektant nie poświęca odpowiednio dużo uwagi, by dogłębnie przeanalizować konkretny przypadek. Chcąc zaprojektować budynek w zgodzie z przepisami zakłada duży margines błędu, który często odbija się na zwiększonych kosztach budowy. To przepisy narzucają różnego rodzaju obostrzenia, które należy zaimplementować, a przy złej ich interpretacji można mocno wyjść poza budżet planowanej inwestycji w sposób zupełnie niepotrzebny.

2. Indywidualne rozwiązania projektowe dedykowane do każdego projektu z osobna

Podobnie jak w punkcie pierwszym, tutaj również możemy się spotkać z dwojakim podejściem do rozwiązań projektowych - ogólnym i indywidualnym. Z pierwszym mamy do czynienia w projektach typowych, gdzie większość rozwiązań projektowych jest opracowana w sposób ponadnormatywny po to, by każdy potencjalny odbiorca mógł być zadowolony przy minimalnym wysiłku projektowym – to podejście wiąże się jednak z wysokimi kosztami na etapie wykonawczym. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy do projektu podchodzi się indywidualnie i każdy aspekt projektowy rozwiązany jest w sposób dedykowany do danej inwestycji. Przy takim podejściu oszczędności w trakcie budowy mogą sięgać nawet 30%.

3. Współpraca z doświadczonymi biurami projektowymi o sprawdzonej renomie na rynku

Nie jest to regułą, ale chcąc mieć spełnione dwa pierwsze warunki, które gwarantują niskie koszty inwestycyjne, należy rozważyć współpracę z projektantami, którzy mają duże doświadczenie przy projektowaniu obiektów danej kategorii. Budynki mieszkalne, hotelowe czy przemysłowe - każdego z nich dotyczą inne przepisy i inna charakterystyka projektowania. Jeśli w grę wchodzi duża skala inwestycji, niedoświadczony projektant bez wsparcia technicznego wielobranżowego zespołu inżynierów nie będzie w stanie zoptymalizować całości zagadnień technicznych, narażając inwestycję na przekroczenie budżetu oraz terminów.

Oddaj swoje pomysły w ręce fachowców

Każdy budynek i każdy inwestor to osobne, indywidualne zadanie dla projektanta. Tylko odpowiednio wyszkolony i doświadczony architekt może skutecznie i bezpiecznie wprowadzać zmiany do projektu budynku. Współpracując z DESKA Project zyskujesz gwarancję, że wszystkie optymalizacje będą zgodne z przepisami, a praca zostanie wykonana w terminie.