Jak budować tanio - 3 podstawowe optymalizacje projektowe

Budowa domu i każda inna inwestycja budowlana to ogromne koszty. Przy kwotach rzędu setek tysięcy złotych nawet kilka procent oszczędności robi dużą różnicę. Jak zatem oszczędzić jak najwięcej na budowie domu i na czym w ogóle można oszczędzać – dowiesz się z tego krótkiego poradnika.

Z powyższym problemem ściśle łączy się pojęcie optymalizacji projektowych. Są to indywidualne zmiany w danym projekcie architektonicznym, dzięki którym nakłady pieniężne i/lub czasowe przy budowie i eksploatacji budynku zostają obniżone do koniecznego minimum. Oczywiście cały proces musi być poprzedzony szczegółową analizą obowiązujących przepisów, aby zmiany w projekcie były zgodne z prawem.

Jakie są 3 najważniejsze optymalizacje projektowe?

1. Szczegółowa analiza wymagań wynikających z przepisów

Wielokrotnie na plac budowy trafiają projekty, które są stworzone w sposób ponadstandardowy, przewyższający wymagania wynikające z przepisów. Dzieję się tak dlatego, że często projektant nie poświęca odpowiednio dużo uwagi, by dogłębnie przeanalizować konkretny przypadek. Chcąc zaprojektować budynek w zgodzie z przepisami zakłada duży margines błędu, który często odbija się na zwiększonych kosztach budowy. To przepisy narzucają różnego rodzaju obostrzenia, które należy zaimplementować, a przy złej ich interpretacji można mocno wyjść poza budżet planowanej inwestycji w sposób zupełnie niepotrzebny.

2. Indywidualne rozwiązania projektowe dedykowane do każdego projektu z osobna

Podobnie jak w punkcie pierwszym, tutaj również możemy się spotkać z dwojakim podejściem do rozwiązań projektowych - ogólnym i indywidualnym. Z pierwszym mamy do czynienia w projektach typowych, gdzie większość rozwiązań projektowych jest opracowana w sposób ponadnormatywny po to, by każdy potencjalny odbiorca mógł być zadowolony przy minimalnym wysiłku projektowym – to podejście wiąże się jednak z wysokimi kosztami na etapie wykonawczym. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy do projektu podchodzi się indywidualnie i każdy aspekt projektowy rozwiązany jest w sposób dedykowany do danej inwestycji. Przy takim podejściu oszczędności w trakcie budowy mogą sięgać nawet 30%.

3. Współpraca z doświadczonymi biurami projektowymi o sprawdzonej renomie na rynku

Nie jest to regułą, ale chcąc mieć spełnione dwa pierwsze warunki, które gwarantują niskie koszty inwestycyjne, należy rozważyć współpracę z projektantami, którzy mają duże doświadczenie przy projektowaniu obiektów danej kategorii. Budynki mieszkalne, hotelowe czy przemysłowe - każdego z nich dotyczą inne przepisy i inna charakterystyka projektowania. Jeśli w grę wchodzi duża skala inwestycji, niedoświadczony projektant bez wsparcia technicznego wielobranżowego zespołu inżynierów nie będzie w stanie zoptymalizować całości zagadnień technicznych, narażając inwestycję na przekroczenie budżetu oraz terminów.

Często zdarza się, głównie przy dużych inwestycjach, że po uzyskaniu wyceny kosztów budowy Inwestor słyszy od wykonawcy, że można by zbudować dany obiekt dużo taniej, ale zastosowane w projekcie rozwiązania są drogie i należałoby zmienić projekt lub najlepiej zaprojektować od nowa. Niestety oszczędności na kosztach projektu najczęściej prowadzą do drogich rozwiązań wykonawczych. W takiej sytuacji Inwestor oszczędza 10-30% kosztów projektowych a na etapie budowy, w sposób często bezwiedny, traci tyle samo procent na budowie, gdzie koszt faktyczny jest 50x większy od zaoszczędzonej wcześniej kwoty.

Oddaj swoje pomysły w ręce fachowców

Każdy budynek i każdy inwestor to osobne, indywidualne zadanie dla projektanta. Tylko odpowiednio wyszkolony i doświadczony architekt może skutecznie i bezpiecznie wprowadzać zmiany do projektu budynku. Współpracując z DESKA Project zyskujesz gwarancję, że wszystkie optymalizacje będą zgodne z przepisami, a praca zostanie wykonana w terminie.