5 najczęstszych błędów w projektowaniu instalacji elektrycznych

Instalację elektryczną możemy uznać niewątpliwie za jeden z najważniejszych komponentów znajdujących się w każdym budynku mieszkalnym, biurowcu czy też innym obiekcie. Niestety, od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do błędów w kontekście projektowania instalacji.

Brak uziemienia, złe poprowadzenie przewodów i niedobór gniazdek

Jednym z nich jest brak instalacji uziemienia. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych w danym obiekcie. Urządzenie uziemiające, czyli tak zwane uziomy powinny zostać wykonane na etapie robót ziemnych danego budynku, ponieważ im dalszy będzie postęp budowy, tym trudniejsze stanie się wykonanie tego zadania. Rozróżniane są dwa podstawowe rodzaje instalacje uziemienia – fundamentowe i otokowe. Każde posiada swoje wady i zalety, a wybór następuje na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Kolejnym błędem popełnianym na etapie projektowania instalacji elektrycznej jest także brak koordynacji międzybranżowej, który w późniejszym czasie mogą spowodować wiele problemów na przykład przy pracach budowlanych. Odnosząc się do błędów popełnianych w przypadku projektowania instalacji elektrycznej, niewątpliwie należy także wspomnieć o tym, iż w naszych domach czy też innych obiektach znajduje się spora liczba urządzeń wymagających stałego podłączenia do gniazdka elektrycznego. Opisywany przez nas błąd dotyczy konkretnie zbyt małej ilości gniazdek w danym pomieszczeniu, przez co trzeba zastosować różnego typu rozgałęziacze. Jednak tutaj dużą rolę ma Zamawiający, który powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wskazać zapotrzebowanie. 

Nieestetyczne wykonanie i zbyt mała liczba obwodów elektrycznych

Osobną kwestią, wykraczającą poza etap projektowania, a związanym z instalacjami elektrycznymi jest jej niechlujne wykonanie. Dotyczy to etapu samego montażu. Czasem dochodzi bowiem do sytuacji, w której na przykład przewody elektryczne znajdują się na wierzchu ścian, zaś same gniazdka elektryczne są krzywo zamontowane lub też po prostu odchodzą od powierzchni ścian przy każdym wyciągnięciu z nich wtyczki elektrycznej. Zbyt mała liczba obwodów elektrycznych to z kolei czynnik, który może powodować ich przeciążenie przy rozbudowanej ilości gniazdek, a to z kolei powoduje wyłączenie obwodu spod napięcia i dyskomfort w użytkowaniu.